×
it's time!

Ankerrui 5-7
B-2000 Antwerpen

Het Bos Agenda Projecten ▾ Meer

✓ Grid

Text

Background

Donderdag
18
sept
19:00
VELTKEUKEN met SKYBOX!

"Zowat 50 procent van de voedselproductie gaat verloren tussen veld en vork. Bovendien blijkt uit een studie van OVAM dat niet minder dan 12 procent van ons huisvuil uit onaangeroerd voedsel bestaat. Dat zo’n wegwerphouding op ecologisch, economisch, sociaal en maatschappelijk vlak grote gevolgen heeft, behoeft geen uitleg. Velt wil hier graag wat aan doen en klopt samen met een aantal volkskeukens aan bij biologische producenten en leveranciers met de vraag naar overschotten: voedsel dat nog perfect eetbaar is, maar dat niet meer verkocht mag worden, omdat het niet aan de marktnormen voldoet. Precies met die overschotten toveren wij lekkere, gezonde en ecologisch verantwoorde maaltijden op tafel.."

"Velt is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt meer dan 14500 leden en 100 lokale afdelingen. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten."

"Skybox is een collectief atelier op barre hoogte in Borgerhout en organiseert open avonden voor experimenten in beeld, geluid, woord en voedsel.
We koken altijd zoveel mogelijk van voedsel dat anders weggegooid wordt en dat wij gratis, of voor heel weinig geld kunnen krijgen. Hierdoor zijn wij niet strikt biologisch, maar wel duurzaam."