Volxkeuken OC Linkeroever

Do 25 april 2024
18:00

Zowat een keer per maand verblijdt Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever ons met hun aanwezigheid wanneer ze de Schelde oversteken met een groep bewoners die voor ons en u hun lokale keuken bereidt.

file