Hussein Shikha

Zomerresident Vruchtbare Grond

Hussein is een beeldende kunstenaar en een visuele onderzoeker, hij studeerde grafisch ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Door middel van design exploreert hij het cultureel erfgoed van zijn moederlandse cultuur.

Your Beauty is Sumerian

Hierbij onderzoekt hij de Zuid-Iraakse tapijten, dragers van verhalen, mythen, symbolen en patronen, afkomstig uit de oude Sumerische cultuur. Aan de hand van deze tapijten wil Hussein het zelfverklaard fenomeen ‘virtueel weven’ en ‘het digitaal tapijt’ visueel onderzoeken. Zijn werk probeert een antwoord te bieden op de vraag: Kan een tapijt vertaald worden naar een animatie.

Alle makers zitten in hetzelfde schuitje als het aankomt op nieuwe richtingen te onderzoeken en te verkennen, met de obstakels en overwinningen vandien. We vragen onze zomerresidenten naar hun visie op enkele quotes uit het werk 'Truisms' van kunstenares Jenny Holzer en 'Rules for Students and Teachers' van John Cage en Sister Corita Kent.


TRUISMS

Words tend to be inadequate

Hussein: "I think that words can hold infinite possibilities (and so does any other visual language), it is not only a matter of who is wording but ultimately who is interpreting, this can be both beautiful and frightful at the same time. We tend to read whatever we want and to read whatever we want is to render words inadequate. "

There's nothing redeeming in toil

Hussein: "Grind culture and capitalism make us believe that the harder, faster, and more we produce, the more likely we are to succeed. This is a violent lifestyle that damages passion instead of nourishing it. For the longest time, I was having issues staying engaged with the work that I do. I would tell myself to just keep pushing, keep practicing, keep producing and things will work out, eventually they do, but at what cost? Trauma? It is only recently that I learned how to take actual breaks. Whether it be baking, walking around the suburbs, binge-watching for a day, distance is important. A friend told me once, "Plan your breaks the same way you plan your meetings." I still think about this. "


RULES FOR STUDENTS AND TEACHERS

Consider everything an experiment.

Hussein: ";)"

Nothing is a mistake. There's no win and no fail, there's only make.

Hussein: " When working digitally I embrace the many errors, miscalculations, distortions, and misalignments that occur during the experimentation process. They create this unforeseeable result, which keeps experimenting interesting. Unpredictability gives me less control and makes things seem more genuine. This is especially important digitally because of how precise everything is in creative software."


JENNY HOLZER ‘Truisms’ 1983
‘Truisms’ zijn een paar honderd uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan".

10 RULES FOR STUDENTS & TEACHERS
Componist John Cage gebruikte een lijst met tien regels voor studenten en leraars, die opgesteld waren door zeefdruk-kunstenars, docente en non Sister Corita Kent. Kent maakte de lijst als onderdeel van een project in een cursus die ze gaf in 1967-1968. Sommige van de regels van Kent’s lijst doen ook denken aan de ‘Oblique Strategies’ van muzikant Brian Eno en de schilder Peter Schmidt (die we onze zomerresidenten-muziek voorlegden). Neem nu regel nummer zes, "Nothing is a mistake," die doet denken aan Oblique Strategy "Honor thy error as a hidden intention."