OOF (Out of Focus)

Na de Boslabs Take Away pakketjes van eind 2020, gooit Boslabs het dit voorjaar traditiegetrouw over een andere boeg. Boslabs nodigde Adel Setta uit om vanuit de derde verdieping aan de Ankerrui, het hoofdkwartier van Boslabs, te werken aan een nieuwe reeks af te halen artistiek verantwoorde ongein. Het resultaat is OOF, oftewel Out Of Focus.

Out of Focus ofte OOF is een reeks magazines die helder, goed belicht en welgekaderd de basis van fotografie uit de doeken doet en hoe deze toe te passen op een smartphone. Deze handige hebbedingen bevatten illustraties van Maureen Pieters en een cover door Ella Roels, aangevuld met foto’s van Adel Setta.

Kunstenaar Adel Setta maakt deel uit van los-vast collectief Loods des Doods, dat in een nabij verleden nog te gast was in Het Bos. Adel is zowel uitvoerend kunstenaar als curator en doet het graag met foto’s en toestellen. De komende maanden woont Adel in Het Bos om met Het Bos en vooral Boslabs! te spelen. Zo ontwikkelen ze samen de magazinereeks Out of Focus (Oof) die (smartphone)fotografie behapbaar wil maken voor An en alleman.

Met dank aan:
Jitte Cruysweegs, Luc d’Huyvetter, Gilani Raja en iedereen in en rond Boslabs die we hard missen....
Concept, idee en redactie: Karen Cosemans
Vormgeving: Maureen Pieters

Alle magazine-bijdragen blijven eigendom van de betrokken auteurs.

Foto's van je gemaakte werk ontvangen we graag, via boslabs@hetbos.be of #boslabs op sociale media of ons gloednieuw GSM nummer 0499 33 21 20

Lees het interview met Adel Setta en Karen Cosemans van Boslabs: ☞ https://hetbos.be/magazine/interview-met-adel-setta-karen-cosemans

Boslabs is een artistiek laboratorium in het centrum van Antwerpen, een creatief atelier voor jongeren in kunstencentrum Het Bos. Boslabs is een bende vrijwilligers, kunstenaars en jongeren met verschillende culturele achtergronden, nationaliteiten en talen. Boslabs bricoleert, danst, schrijft, tekent, lacht, schreeuwt, rent en print. Creativiteit is de moedertaal van Boslabs. Boslabs komt – normaal gezien – elke woensdag samen.

Boslabs is een project van de Bosacademie.