Extra Academy: Thomas Meynen

Do 02 februari 2023
19:00

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Het platform is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

Voor hij full-time solo-game-ontwikkelaar werd werkte Thomas Waterzooi aan grotere titels zoals Divinity Original Sin en Hitman. Momenteel richt hij zich op het maken van toegankelijke games geïnspireerd door kunst & cultuur. Zijn games draaien niet om snelle vaardigheden of high-scores. Ze focussen op ontspannen, reflecteren en opgaan in het verhaal & de esthetiek.

Zo maakte hij met ‘Please, Touch the Artwork’ een ontspannend puzzelgame die de vraag beantwoord: "Wat gebeurt er als je de kunst WEL aanraakt?", en waar je de geheime wereld schuilende achter enkele iconische schilderijen van Piet Mondriaan exploreert. ‘BabelAR’, een andere game die Thomas in samenwerking met LUCA ontwierp, is een multilinguïstisch puzzelavontuur in Augmented Reality (AR) dat kinderen tussen 7 en 12 jaar oud de waarde toont van de talen die ze spreken (of niet spreken) en hun taal- en cultuurbewustzijn versterkt.

http://www.studiowaterzooi.com/

supported by VAF

file