Ayrton Eblé & Justin Dirkx - Traffic Signs Traffic Signs

Expo van 10 - 12 Augustus 2023

Traffic Signs Traffic Signs is een speelveld waarin de kunstenaars de publieke ruimte kritisch ervaren en de vraag opwerpen; wat mag, wat niet?

Verkeersborden, bouwhekken en wegmarkeringen worden objets trouvés. Door objecten die onze veiligheid symboliseren uit hun context te halen, stellen de kunstenaars het begrip ervan in vraag. Waar liggen de grenzen van het speelveld? Wie definieert de spelregels? Hoe bied je ruimte aan zowel individuele vrijheid als aan een collectief gevoel van veiligheid? In dit project zijn de vragen belangrijker dan het antwoord erop.

De installatie is het resultaat van een participatief project tijdens hun residentie in Het Bos (1 tot 12 augustus). In een reeks workshops laten Justin Dirkx en Ayrton Eblé jongeren aan het woord over onze publieke ruimte. Ze moedigen hen aan om te experimenteren en hun ideeën te vertalen in street art. Hier bestaat geen goed of fout, enkel een speelveld en een safe space. Met spuitbussen, acrysltiften en collagetechnieken gaan de jongeren aan de slag. Ze gebruiken de installatie Traffic Signs Traffic Signs als canvas.

‘Traffic Signs Traffic Signs’ is te bezichtigen op 10 augustus (opening van 16u00-0u00) én op 11+12 augustus (14h00-18h00)

Het project Traffic Signs Traffic Signs omvat een residentie die zal resulteren in een ruimtelijke installatie. De residentie bestaat uit drie factoren = ((omgeving x engagement) x interpretatie)

(omgeving)

Naar de analogie van het verkeersbord worden een aantal herkenbare objecten uit onze directe omgeving die de notie van ‘veiligheid’ symboliseren gekopieerd en gedecontextualiseerd. Vervolgens worden deze objecten (een verkeersbord, wegmarkeringen, bouwhekken, ventilatieschachten, werfdoeken, ...) binnen de veilige muren van de expositieruimte gevandaliseerd. We stellen onszelf daarbij verschillende vragen. Waar liggen de grenzen van dit speelveld? Wie definieert de spelregels? Hoe creëer je een omgeving waarin zowel individuele vrijheid als (sociale) veiligheid centraal staan? En vooral, waar overlapt het speelveld met de notie van ‘safe space’; hoe kan het speelveld een fysiek en emotioneel veilige ruimte creëren voor één of meerdere personen waarin zij zichzelf vrij kunnen uiten zonder vrees voor vooroordeel of negatief commentaar? In het kader van dit project zijn het scherpstellen van deze vragen belangrijker dan het zoeken naar antwoorden.

(engagement)

Traffic Signs Traffic Signs is een ruimtelijke installatie die naast artistieke en architecturale waarde, ook vooral op zoek gaat naar sociaal-culturele relevantie. Tijdens de residentieperiode wordt er via een meerdaags traject van workshops samengewerkt met een diverse groep jongeren. Het doel van de workshop is om jongeren te engageren om artistiek werk te creëren en hen kennis te laten maken met streetart. Binnen de workshop is er geen goed of fout en staat de vrijheid van creatie centraal. De tools voor deze workshop zijn spuitbussen, acrylstiften, collagetechnieken, ... Onze eigen installaties zullen als canvas dienen. Kortom, met de workshops proberen we zowel een speelveld als een safe space te creëren, waar veilig gevandaliseerd wordt en waar ruimte is voor experiment en expressie. Het resultaat zal een ruimtelijke installatie, maar vooral een collectief kunstwerk zijn.

(interpretatie)

De kunstenaars zullen het collectief kunstwerk interpreteren en hierop reageren via in-situ ingrepen en door toevoegingen van persoonlijke werken. De expositieruimte zal verder gedefinieerd worden tot een totaalinstallatie/scenografie die de centrale thematiek “speelveld safe space” op scherp stelt. Deze bijkomende ingrepen en werken komen tot stand binnen de cross-disciplinaire ambitie van de kunstenaars en zullen uiteenlopende media omvatten.

De residentie heeft als hoofddoel om via een sociaal-cultureel traject een site-specifieke installatie / ruimtelijk interventie te creëren in de expozaal van Het Bos. Vertrekpunt voor de installatie is enerzijds de notie “omgeving/speelveld” (= thema Festival vd Architectuur 2023) en de notie “safespace”, als eigen reactie op omgeving/speelveld. Behalve de ambitie om een artistiek en architecturaal waardevol werk te creëren, primeert ook het verlangen om dit werk tijdens de residentieperiode in samenwerking met een diverse jongeren te creëren.

De installatie

De installatie zal bestaan uit een aantal herkenbare objecten uit onze directe omgeving die de notie van ‘veiligheid’ symboliseren. Een houten kopie van een verkeerskundige draagconstructie met verkeersborden aan (schaal 1:1; +/- 8m breed) zal een zekerheid zijn. Door dit monumentale object te decontextualiseren en in isolatie te tonen in de expozaal bevragen we actief de notie ‘omgeving’ door te spelen met schaal, connotatie, functie, publiek, etc. (= speelveld). Daarnaast vormen soortgelijke objecten in realiteit vaak een canvas voor street artists en taggers.

Dit werk zal vervaardigd worden uit recupmaterialen; (rest)hout, nagels, schroeven, etc. De artistieke waarde zit verweven in het gegeven ‘echt vs kopie’ en de kijker op die manier visueel uit de dagen. Door het werk op diy wijze te vervaardigen, ipv. een waarheidsgetrouwe kopie zitten we dichter tegen de thematiek ‘speelveld’/omgeving en ‘safespace’ aan. We creëren letterlijk een installatie dat een speelse kopie is uit onze naaste omgeving + we creëren een (safe)space om een speels/sociaal maakproces van de installatie mogelijk te maken. We zouden het werk ook beschikbaar stellen voor de jongeren om tijdens de workshop vrij aan de slag te gaan met spuitbussen, acrylstiften en collagetechnieken; en hen dit werk te laten ‘vandaliseren’. Ook de andere grootschalige objecten bouwhekken, ventilatieschachten, werfdoeken, ... zullen als canvas dienen tijdens de street art workshops. Naast het maken van deze installatie (bijv. 1ste week residentie) zal de ruimte nog verder ingevuld worden. Deze bijkomende werken zitten ook op de thematiek speelveld/omgeving vs. safespace en zullen parallel of in de dagen nadien tot stand komen als reactie op/in relatie tot het collectieve kunstwerk. Alles tezamen vormt de uiteindelijke ruimtelijke installatie.

Nadien wordt de installatie van 5-10 september in De Singel getoond binnen het kader van Festival van de Architectuur / Jonge Makers Festival. Hier zal de installatie in een andere configuratie en waarschijnlijk in open lucht in de openbare ruimte getoond worden. Ook in De Singel zal de installatie onderdeel uitmaken van een ruim publiek programma.