OPEN CALL CALENDAR

Design a month!

Stuur je ontwerp op vóór 5 mei 2024 en toon je talent op de RISO CLUB kalender! ⭐

--

Upload your design before May 5, 2024 and showcase your talent on the RISO CLUB calendar! ⭐

(English below)

--

(google form: https://forms.gle/44tYxsGQDtGtxPS17)

Vragen? Stel ze gerust via mail aan salah@hetbos.be!

NL

Over de RISO CLUB Calendar

Met 10 jaar Het Bos lanceren we een gloednieuwe RISO kalender, ontworpen door 12 getalenteerde creatievelingen van de RISO CLUB. Join the CLUB en meld je aan via bovenstaande Google Form indien je een maand op de kalender wilt vormgeven!

Dit project heeft als doel een podium te bieden waar jonge kunstenaars hun creativiteit volledig kunnen laten bloeien. "Het is een artistieke oase, vrij van beperkingen en kritisch toekijkende klanten - slechts een ruimte van onbegrensde artistieke vrijheid, gegoten in de vorm van een kalender."

Praktisch

Op artistiek vlak zijn er geen beperkingen, jij creëert wat je maar wilt. Je zal je toch aan een handvol regeltjes moeten houden. Je ontwerpt op een 150mm x 258mm (verticaal) formaat. De kalender zal gedrukt worden in RISO dus je zal er rekening mee moeten houden dat het ontwerp maar uit 2 kleuren mag bestaan. (voorbeelden) Elke maand heeft een kleurencombinatie gekregen waar je mee te werk zal gaan.

Hoe deelnemen

Schrijf je in en upload je ontwerp via de Google formulier hierboven.

RISO?

Wat is RISO? Hoe RISO? Waarom RISO? Op donderdag 18 en vrijdag 19 april kan je tijdens Bosarbeid in de Bosbar bij grafisch ontwerper Salah Van Puymbroeck terecht waar hij met plezier al je RISO vragen beantwoordt.

Wat is Bosbarbeid?! Dat is onze co-working in Het Bos. Elke donderdag en vrijdag tussen 11u en 16u. Een gratis plekje in de bar met wifi, koffie, thee, water en de liefste mensen. Reserveren is niet nodig.

Selectie

Team 10 jaar Het Bos beoordeelt alle inzendingen en kiest er de zes meest interessante ontwerpen uit die een plek krijgen op de kalender. Alle inzendingen krijgen sowieso zichtbaarheid op de website.

--

Questions? Send a mail to salah@hetbos.be with all of your questions!

ENG

About the RISO CLUB Calendar

With 10 years of Het Bos, we are launching a brand new RISO calendar designed by 12 talented creatives from the RISO CLUB. Join the CLUB and sign up via the Google Form above if you would like to design a month on the calendar!

This project aims to provide a stage where young artists can let their creativity fully flourish. "It is an artistic oasis, free from restrictions and critically watching clients - just a space of unlimited artistic freedom, cast in the form of a calendar."

Practical

Artistically, there are no restrictions, you create whatever you want. You will still have to abide by a handful of rules, though. You design on a 150mm x 258mm (vertical) format. The calendar will be printed in RISO so you will have to take into account that the design can only consist of 2 colours. (examples) Each month has been given a colour combination that you will work with.

How to participate

Register and upload your design via the Google form above.

RISO?

What is RISO? How RISO? Why RISO? On Thursday 18 and Friday 19 April during Bosarbeid in the Bosbar, you can visit graphic designer Salah Van Puymbroeck where he will be happy to answer all your RISO questions.

What is Bosbarbeid! That's our co-working in Het Bos. Every Thursday and Friday between 11am and 4pm. A free spot in the bar with wifi, coffee, tea, water and the sweetest people. No reservations required.

Selection

Team 10 Years of Het Bos will evaluate all submissions and choose the six most interesting designs that will get a place on the calendar. Either way all entries will get visibility on the website.