Boslabs en de Waarde van Dingen

archief Jaap Kruithof

In 2019-2020 vormen tien gevulde archiefdozen de rode draad doorheen de Boslabs-werking. De dozen werden geschonken door onze buur het MAS en waren oorspronkelijk het bezit van filosoof/verzamelaar Jaap Kruithof. In het kader van zijn kruistocht tegen de wegwerpmaatschappij, verzamelde hij doorheen de jaren een schat aan objecten.

file
We onderzoeken de objecten en verzinnen beelden, experimenteren, technieken , vormen en vragen bij het geheel. We nemen oude objecten als basis, als vertrekpunt en inspiratie en plaatsen deze in de nieuwe (huidige) maatschappij..

We vragen ons af of we Kruithofs visie delen: ‘We gooien teveel weg en we gooien het verkeerde weg‘

We nodigen verschillende kunstenaars en onderzoekers uit, die elk met hun eigen know-how meehelpen aan het onderzoek. Nico Dockx zal ons gedurende het hele traject bij staan. We bezoeken het Fablab en het MAS als deel van dit project.

We lezen Kruithofs tekst: ‘Er is maar één soort goede kunst. Ze is geëngageerd, kritisch, dient de emancipatie van mens en samenleving. Ze mijdt musea, staat in het leven, bereikt het publiek en laat zich niet beheersen door de wetten van de commercie.' en denken na of we dezelfde visie delen.

We komen elke woensdag samen, leven ons creatief uit en bouwen traag een eigen verzameling. We onderzoeken wat of welke waardes we waardevol vinden.

De resultaten van het onderzoekstraject brengen we uiteindelijk samen tot een mooie installatie, die met veel trots getoond zal worden in Het Bos - begin april 2020- én in Bozar -begin mei 2020- in Brussel!

In samenwerking met de Stad Antwerpen, Mas en BOZAR
Dit project kadert binnen Connect, een reeks projecten die Het Bos wil realiseren in de stad Antwerpen.
Connect stelt als doel artistieke ontmoeting en verbinding te stimuleren tussen de deelnemende kunstenaars, organisaties en hun publiek.
Met ondersteuning van Kunst Maakt de Stad