Pitch Your Proposal

Open Call / Bosacademie 2024

INFO MOMENT ABOUT THE OPEN CALL THURSDAY 11 JANUARY:

Infomoment van 10u: https://meet.google.com/ygt-gwsz-agg

Of kies: ‪(BE) +32 2 896 39 76‬, pincode: ‪996 612 105‬#

Infomoment van 17u30: https://meet.google.com/ywi-nasw-myf

Of kies: ‪(BE) +32 2 896 39 66‬, pincode: ‪491 420 276‬#

English version below

Schrijf je in voor de open call van Bosacademie vóór 15 januari 2024 en misschien kan jij ook groeien en bloeien in de Vruchtbare grond van Het Bos!

Bosacademie is een ontwikkelingsparcours voor jongeren in Het Bos. Het is een springplank voor eigen projecten en ideeën. Bosacademie kan je beschrijven als een opleiding, een denkbad, een leertraject en een presentatieplatform voor zowel jonge denkers en doeners als artiesten als creatieve ondernemers. Bosacademie biedt je een brede waaier aan om Het Bos te kapen en om te netwerken met andere artiesten en organisaties! Wil je nieuwe muziek maken, een runway organiseren, een debat op poten zetten, dj’s booken, een performance in elkaar boksen, een videoclip opnemen, de keuken op zijn kop zetten, nieuwe muziek componeren? Stuur ons jouw idee. Geen idee is te gek!

Vruchtbare Grond is de presentatieplek bij uitstek van Bosacademie. Dit multidisciplinaire festival zal doorgaan van 12 t.e.m. 21 september 2024. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om je werk op maat te presenteren op andere momenten in het jaar.

Concreet aanbod:

 • Werktijd en een werkplek in Het Bos in maart, juli, augustus of september (maximum 20 dagen)
 • Mogelijke presentatieplek zoals het Vruchtbare Grond festival dat zal doorgaan van 19 t.e.m. 28 september 2024
 • Een kleine vergoeding voor je deelname van minstens 100 euro
 • Ondersteuning op maat (materiaal, techniek, coaching van een professional)
 • Uitnodiging voor een netwerkmoment met andere kunst-, jeugd- en cultuurorganisaties zoals WP Zimmer, Fameus, the green corridor, ILA, Fomu, Galerijke Marijke, Pizza Gallery, Mino, Kunstwerkt, deSingel, Opendoek, Breedbeeld, VAI, De Theatermaker, MAP, AB, De Koer en nog veel meer. Laat ons ook weten welke organisatie jij wil uitnodigen.
 • Expertise-uitwisseling met Het Bos en Kunstenpunt

Criteria:

 • Je leeftijd is tussen 18 en 28 jaar
 • Je project heeft ruimte voor een publiek moment als slotstuk of als toonmoment van een work in progress
 • Je project is in overeenstemming met de missie van Het Bos
 • Projectvoorstellen worden geselecteerd op basis van o.a. uitvoerbaarheid, scherpte en relevantie.
 • Bosacademie selecteert samen met het volledige team van Het Bos ongeveer 25 projecten.

Inschrijven:

 • Inschrijven doe je voor 15 januari door dit formulier in te vullen. Wil je nog bijlagen of afbeeldingen toevoegen aan je formulier? Dan kan je deze bijlagen (max 2 x A4) mailen naar programma@hetbos.be met vermelding van je naam.
 • Vragen over de open call mail je naar programma@hetbos.be
 • Je kan op donderdag 11 januari deelnemen aan ons online infomoment tussen 10u en 11u of tussen 17u30 en 18u30. De link om deel te nemen verschijnt op 11 januari hier online.
 • Uiterlijk op 29 februari ontvang je een bericht of je bent geselecteerd.

Bosacademie is een project van Het Bos ism De Theatermaker, Breedbeeld, Kunstwerkt, VAI, Creatief Schrijven en Opendoek.


English Version

Register for the open call of Bosacademie before January 15, 2024 and maybe you too can grow and blossom in the fertile soil of Het Bos!

Bosacademie is a development course for young people in Het Bos. It is a stepping stone for your own projects and ideas. Bosacademie can be described as a course, a pool of thought, a learning process and a presentation platform for young thinkers and doers as well as artists and creative entrepreneurs. Bosacademie offers you a wide range of opportunities to take over Het Bos and to network with other artists and organizations! Do you want to make new music, organize a runway, set up a debate, book DJs, put together a performance, record a video clip, turn the kitchen upside down, compose new music? Send us your proposal. No idea is too crazy!

Vruchtbare Grond is the ideal presentation moment of Bosacademie. This multidisciplinary festival will take place from 12 till 21 September 2024. But there are also other options to present your own work at other times of the year.

Specific offer:

 • Working hours and a workplace in Het Bos in March, July, August or September (maximum 20 days)
 • Possible presentation location such as Vruchtbare Grond festival that will take place from 19 till 28 September 2024
 • A compensation for your participation of at least 100 euros
 • Customized support (material, technical support, coaching from a professional)
 • Invitation to a networking moment with other art, youth and cultural organizations such as WP Zimmer, Trix, Fameus, the green corridor, ILA, Fomu, Galerijke Marijke, Pizza Gallery, Mino, Kunstwerkt, Opendoek, Breedbeeld, VAI, De Theatermaker, MAP, Arenberg, AB, De Koer, Kaap and many more. Also let us know which organization you would like to invite.
 • Exchange of expertise with Het Bos and Kunstenpunt

Criteria:

 • Your age is between 18 and 28 years old
 • Your project has room for a public moment as the final piece or as a showcase of a work in progress
 • Your project is in accordance with the mission of Het Bos
 • Project proposals are selected based on, among other things, feasibility, sharpness and relevance.
 • Bosacademie selects approximately 25 projects together with the entire Het Bos team.

Apply:

 • You must register before January 15 by completing this form. Do you want to add attachments or images to your form? Then you can email these attachments to programma@hetbos.be stating your name.
 • Email questions about the open call to programma@hetbos.be
 • You can participate in our online information moment on Thursday, January 11 between 10 a.m. and 11 a.m. or between 5:30 p.m. and 6:30 p.m. The link to participate will appear online here on January 11.
 • You will receive a message no later than February 29 whether you have been selected.

Bosacademie is a project of Het Bos in collaboration with De Theatermaker, Breedbeeld, Kunstwerkt, VAI, Creatief Schrijven and Opendoek.