Aida Verstraete

Zomerresident Vruchtbare Grond

Aida schildert, ze geeft les in de cadixschool en stond in een ver verleden op het podium.

Racines et arômes

"Heimelijk droom ik van een magische plaats die diepgeworteld zit in je hart. Kleurrijke aroma’s en vage echo’s dwarrelen rond, ik vang ze en leg ze vast op doek. Wees welkom."

Alle makers zitten in hetzelfde schuitje als het aankomt op nieuwe richtingen te onderzoeken en te verkennen, met de obstakels en overwinningen vandien. We vragen onze zomerresidenten naar hun visie op enkele quotes uit het werk 'Truisms' van kunstenares Jenny Holzer en 'Rules for Students and Teachers' van John Cage en Sister Corita Kent.


RULES FOR STUDENTS AND TEACHERS

Find a place you trust, and then try trusting it for a while.

Aida: "Ik hou ervan om thuis te schilderen. In mijn comfort en rust. Met of zonder muziek of wierook. Het tijdstip maakt ook niet uit, wanneer het tijd om te schilderen is is het tijd. Dit voelt voor mij heel comfortabel aan."

Nothing is a mistake. There's no win and no fail, there's only make.

Aida : "Het schilderproces is een reis op zich. Ik maak een kleine schets maar dat wil zeker niet zeggen dat ik me daar keihard aan vasthoud. Tijdens het schilderen kom je in een flow die heel neutraal kan zijn en tegelijkertijd vol met emotie zit. Die energie voedt mijn penseel en creëert zo de dingen op doek. "

Don’t try to create and analyze at the same time. They're different processes.

Aida : "Je mag nooit te veel in je hoofd zitten want dan wordt het werk iets geforceerd. Niet natuurlijk, zoals een kinderlijk handschrift.. Begin met een gevoel een idee als startpunt en let it go..."


JENNY HOLZER ‘Truisms’ 1983
‘Truisms’ zijn een paar honderd uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan".

10 RULES FOR STUDENTS & TEACHERS
Componist John Cage gebruikte een lijst met tien regels voor studenten en leraars, die opgesteld waren door zeefdruk-kunstenars, docente en non Sister Corita Kent. Kent maakte de lijst als onderdeel van een project in een cursus die ze gaf in 1967-1968. Sommige van de regels van Kent’s lijst doen ook denken aan de ‘Oblique Strategies’ van muzikant Brian Eno en de schilder Peter Schmidt (die we onze zomerresidenten-muziek voorlegden). Neem nu regel nummer zes, "Nothing is a mistake," die doet denken aan Oblique Strategy "Honor thy error as a hidden intention."