Clara Lissens

Zomerresident Muziek 2020

Clara Lissens is een multidisciplinaire kunstenares en de eerste van de negen muziekresidenten die we deze zomer in huis halen.

Clara studeerde aan het Antwerpse Sint-Lucas en in het exotische Estland en bouwde sindsdien aan een oeuvre waarin performance en geluidskunst een prominente rol spelen. Je kent haar misschien ook van De Batteries, het obscuur klankenlaboranten duo met Yasmin Van der Rauwelaert dat reeds op één van onze geliefde pretmarathons die Bosbubbles heten stond.

Met haar muzikaal werk toont Lissens hoe ongemak, popmuziek en dadaïsme een bijzonder spannende ménage à trois worden. Dit deed ze reeds onder de naam Sleepy Peach, waarmee ze in 2019 haar debuut ‘Spider Dreams’ uitbracht. Tijdens de COVID9 lockdown maakte ze bovendien een online tentoonstelling 'Potential Motive' over de existentiële crisis waar mensen dagelijks mee te maken kregen en zingeving als consumptieproduct. Haar ontdekkingen van tijdens de lockdown herbezoekt en verwerkt ze tijdens haar residentie bij ons. Lissens dacht, geen betere plek dan Het Bos voor een quarantaine-simulatie quoi.

Clara resideert van 29 juni t/m 5 juli 2020 in de concertzaal

In plaats van onze residenten vervelende vragen te stellen, geven we ze enkele quotes uit het werk 'Truisms' van kunstenares Jenny Holzer en 'Oblique Strategies' van Brian Eno & Peter Schmidt.


TRUISMS

It’s better to be naïve than jaded

Clara: "Naïvitivity is often seen as a negative thing. I believe being naïve can be enriching for the process of creating. Making naïve decisions can bring new perspectives on what you are doing. When jaded, you often make the same decisions."

Confusing yourself is a way to stay honest

Clara: "Confusion is a common feeling I go through while making. I get confused about what I’m doing and why. I do believe it’s a good thing to question yourself now and then. It is indeed a way to stay honest to yourself and to others."

Everyone’s work is equally important

Clara: "I believe art should be accessible for each individual. Everybody has a story to tell and they all should be able to tell their part. The more different perspectives we hear or see, the better our understanding of the world and its inhabitants becomes."


OBLIQUE STRATEGIES

Use an old idea

Clara: "It's always interesting to go through old ideas. In the past it might didn’t make sense but as time evolves it can suddenly surprise you and open your eyes again."

Do something boring

Clara: "Being bored can often be a good way to get inspired again. Boredom is a kind of emptiness which creates space for new input."

Once the search is in progress, something will be found

Clara: "Most of the time it's a matter to just start. As soon as you start searching for something you will find something."


JENNY HOLZER ‘Truisms’ 1983
‘Truisms’ zijn een paar honderd uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan".

Brian Eno & Peter Schmidt - Oblique Strategies (1975)
Brian Eno, Peter Schmidt en David Bowie hadden ook wel eens dipje. Eno en Schmidt ontwikkelden hiervoor het kaartspel "Oblique Strategies" en Bowie voegde er later een paar kaarten aan toe. De kaarten bevatten teksten speciaal voor musici om blokkades te doorbreken en lateraal denken te stimuleren.