Een nieuwe reeks Extra Academy!

een samenwerking met Sint Lucas, De Academie voor Schone Kunsten én het Conservatorium Antwerpen.

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek. Het platform is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

7 oktober: 10 Jaar Extra Academy book release

28 oktober: Laure Prouvost

4 november: CHT/Totalism.org

9 december: Andrew Claes

27 januari: Melissa Gordon

24 februari: Eric Thielemans

10 maart: Bruno Zhu

21 april: Brandon LaBelle

19 mei: Orlando Maaike Gouwenberg