Gilani Raja

Zomerresident Vruchtbare Grond

Gilani Raja studeerde aan Sint Lucas Antwerpen, illustratie en beeldende kunst.

Gilani’s visie over wat hij in het Bos zal doen: ‘Ik ben geïnteresseerd in verbeelding en fictie als kritische tools om naar verleden en heden te kijken en te bevragen. Of als ruimtes om alternatieve realiteiten en mogelijke toekomsten te verkennen en vorm te geven. Dit is iets wat ik graag verder zou willen ontwikkelen in mijn werk. Ook wil ik proberen meer te schrijven, als aanvulling op mijn tekenen. En dus is het idee om een verzameling tekeningen en tekstjes te maken als een gefragmenteerde, niet-lineaire manier om na te denken over verleden, heden en toekomst en andere werelden te verbeelden. ‘

Alle makers zitten in hetzelfde schuitje als het aankomt op nieuwe richtingen te onderzoeken en te verkennen, met de obstakels en overwinningen vandien. We vragen onze zomerresidenten naar hun visie op enkele quotes uit het werk 'Truisms' van kunstenares Jenny Holzer en 'Rules for Students and Teachers' van John Cage en Sister Corita Kent.


TRUISMS

push yourself to the limit as often as possible

Gilani: "Strive to expand your knowledge/ skills, yes, but not at the cost of your mental and physical wellbeing. Because what good is all that knowledge/ skill if you can’t put it to use?"

true freedom is frightful

Gilani: "What if we decided to collectively imagine outside the boundaries that currently confine us? What could we accomplish? What worlds would become possible?"


RULES FOR STUDENTS AND TEACHERS

Nothing is a mistake. There's no win and no fail, there's only make.

Gilani: "While I want to be more easy going with the ways my drawing looks (and not worry about ‘style’ as much), the perfectionist in me is not letting go that easily. "

We're breaking all the rules. Even our own rules. And how do we do that? By leaving plenty of room for X quantities.

Gilani: "Look critically at yourself, your work and the world. Question everything. Take nothing for granted. Imagine differently. The way things are is not how they have to be. "


JENNY HOLZER ‘Truisms’ 1983
‘Truisms’ zijn een paar honderd uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan".

10 RULES FOR STUDENTS & TEACHERS
Componist John Cage gebruikte een lijst met tien regels voor studenten en leraars, die opgesteld waren door zeefdruk-kunstenars, docente en non Sister Corita Kent. Kent maakte de lijst als onderdeel van een project in een cursus die ze gaf in 1967-1968. Sommige van de regels van Kent’s lijst doen ook denken aan de ‘Oblique Strategies’ van muzikant Brian Eno en de schilder Peter Schmidt (die we onze zomerresidenten-muziek voorlegden). Neem nu regel nummer zes, "Nothing is a mistake," die doet denken aan Oblique Strategy "Honor thy error as a hidden intention."