Indré Svirplyte

resident Bosacademie

Indré Svirplyte resideert van 23 augustus t/m 12 september in Het Bos en neemt deel aan de VRUCHTBARE GROND expo die loopt van 9 t/m 12 september 2021.

Indré Svirplyte is een Litouwse die woont en werkt in Brussel. Voor Vruchtbare Grond onderzoekt ze hoe God in hemelsnaam nu een wereld in 7 dagen heeft kunnen creëren. Ze zal in Het Bos een wereld scheppen dag per dag met hopelijk op het einde van de rit een bonte verzameling levende wezens die in dialoog kunnen treden met elkaar.

This way, I would be able to show the whole amazing process of creation. It would be a personal experience for me, with space for interpretation for the beholder.

Alle makers zitten in hetzelfde schuitje als het aankomt op nieuwe richtingen te onderzoeken en te verkennen, met de obstakels en overwinningen vandien. We vragen onze residenten naar hun visie op enkele quotes uit het werk 'Truisms' van kunstenares Jenny Holzer en 'Rules for Students and Teachers' van John Cage en Sister Corita Kent.

Consider everything an experiment.
Everything. Or every thing. It is all that can exist. The opposite of nothing. It is also a totality of things that are relevant to some subject matter. The Universe is everything that exists theoretically. Does the universe then become an experiment? Experiment. It’s a procedure carried out to support or refute a hypothesis. Experiments provide insights into cause-and-effect by demonstrating what outcome occurs when a particular factor is manipulated. Everything, the Universe, that artist creates is to understand and analyze the phenomenon of life.

Nothing is a mistake. There’s no win and no fail, there’s only make.
A mistake, or a human error, is an action that is inaccurate or incorrect. An error could result in failure or in a deviation from the intended performance or behavior. But who decides what is an error in life? This thought of not making mistakes can lead to ignoring the norms and labels. It can give freedom from expectations.

Be happy whenever you can manage it. Enjoy yourself. It’s lighter than you think.
Being happy, such a mystery that everyone is seeking. The term happiness is used in the context of mental or emotional states, including positive or pleasant emotions ranging from contentment to intense joy. Happiness is also used in the context of life satisfaction. Which is an even bigger mystery for humans to reach.

These reflections are based on Wikipedia's general information. Will these specific terms change in 10 years? Everything, the Universe, moves so fast. Will these 3 quotes even be relevant in the nearest future? Let’s see.

Truisms’ - Jenny Holzer 1983
‘Truisms’ zijn een paar honderd uitspraken van politieke, sociale, filosofische of moralistische aard. Soms zijn het 'open deuren', soms geven zij stof tot nadenken. De uitspraken zijn niet de persoonlijke meningen van Holzer. Sommige uitspraken of opvattingen zijn tegenstrijdig, maar samen geven ze een afspiegeling van de werkelijkheid. Holzer zegt: "Ik dacht dat het geheel een redelijk betrouwbaar portret zou kunnen zijn van de manier waarop de dingen zijn in de wereld, omdat al deze tegenstrijdige meningen tegelijkertijd bestaan".

10 rules for Students and Teachers’ - Sister Corita Kent 1967
Componist John Cage gebruikte een lijst met tien regels voor studenten en leraars, die opgesteld waren door zeefdruk-kunstenares, docente en non Sister Corita Kent. Kent maakte de lijst als onderdeel van een project in een cursus die ze gaf in 1967-1968. Sommige van de regels van Kent’s lijst doen ook denken aan de ‘Oblique Strategies’ van muzikant Brian Eno en de schilder Peter Schmidt (die we onze zomerresidenten-muziek voorlegden). Neem nu regel nummer zes, "Nothing is a mistake," die doet denken aan Oblique Strategy "Honor thy error as a hidden intention."