Interview met Strangelove

uit het archief: edities 2017/2018

In de Boslente van 2017 vond voor de tweede keer op rij het jaarlijkse Strangelove Festival plaats. Het lijkt te klikken, dat feest en deze plek. Ook in de volgende jaren vond het festival in Het Bos een bondgenoot. We vroegen voor onze voorjaars-brochure (2017 én 2018) de oprichters/organisatoren om tekst en uitleg bij dit, zoals ze het zelf noemen, non-normatieve evenement. De bijgevoegde foto's zijn gemaakt door Mark Rietveld tijdens editie 2018!

Queer

"Strangelove ontstond uit een groep vrienden die merkten dat wanneer ze als cultuurconsumenten iets ‘queer’ wilden meemaken, ze daarvoor enkel in Brussel of Gent terecht konden. Daar zijn ondermeer de Queer Café kraakpandfeestjes en het Pinkscreens Filmfestival. In Antwerpen was er niet echt iets dat de genderdingen wat bevroeg. Je hebt uiteraard sauna’s, holebi bars en commerciële feesten maar geen interessante culturele evenementen. Op een zatte avond vatten we het plan op om daar verandering in te brengen en drie maanden later hadden we een festival. We programmeerden toen vooral film en een paar performances. De eerste editie vond plaats in 2010 in het Carwash theater in Borgerhout, de enige plek die ons zo last-minute binnenliet."

"Sindsdien zijn we van de ene plek naar de andere gereisd: Extra City, Theater FroeFroe, Vrije Val, Fameus in de Zirkstraat en Het Werkhuys in Borgerhout. Dat was geen bewuste strategie, eerder een noodzaak. In 2016 zijn we geland in Het Bos."

"Met ons festival willen we aandacht geven aan wat queer kan zijn en op een artistieke sociaal-politieke manier seksualiteit en gender bevragen. Het niet-normatief denken daarrond willen we activeren. Ook vragen over identiteit sluiten hierbij aan."

"We denken multidisciplinair: programmeren zowel literatuur als film, performance, installaties, concerten en deejays. De gemene deler is het in vraag stellen van evidenties. We programmeren graag dingen waarbij je met vragen achterblijft, eerder dat dan dat we duidelijke stellingen poneren. Het begrip ‘queer’ zien we breed, niet puur gericht op het holebimillieu. We merken dat weinig kunsthuizen en festivals kunstenaars programmeren die met dit thema bezig zijn."

"We willen loskomen van de binaire mentaliteit rond seksualiteit en een breed publiek uitnodigen om hierover na te denken. We ambiëren de algemeen geldende norm te verbreden en we willen ook het publiek dat hier over nadenkt verbreden. We spreken ook publiek aan buiten de LGBT community."

Programmamaken

"Het is moeilijk uit te leggen hoe we tot ons programma komen. De betrokken kunstenaars hoeven uiteraard zelf niet queer te zijn, maar hun werk is wel te linken aan onze thema’s. Het hoeft niet uitgesproken over queer of identiteit te gaan, in het geheel van het Strangelove festival krijgt dat werk ook een andere dimensie."

"Vorig jaar bijvoorbeeld hadden we een tentenkamp met in elke tent een andere kunstenaar. Een van die tenten werd bezet door Bert Lezy, die we carte blanche hadden gegeven. Hij staat voor een non-normatieve manier van werken. Je kan het ook zien als een queer-manier van denken, maar op zich heeft zijn kunst niet per se iets met gender of sexualiteit te maken."

"In ons programma zit ook altijd een moment dat we niet echt geprogrammeerd hebben en waarop iedereen uitgenodigd wordt om iets met het publiek te delen. Op deze ‘open stage’ krijgt iedereen tien minuten. Wat daar gebeurt is vaak heel broos of trekt op niet veel, maar je voelt wel de gedragenheid van het publiek. Het chique is dat er op die momenten een community ontstaat die mensen ondersteunt om vooral zichzelf te zijn."

"Het thema voor dit jaar is Power/Games. Daarrond proberen we een reeks sterke, speelse activiteiten en performances te programmeren. Het klinkt nogal serieus als we het over gender en seksualiteit hebben, maar we willen niet te serieus doen. Het speelse is enorm belangrijk voor ons."

"Zoals elk jaar organiseren we ook een feest op het festival. Dit feest is iets waar veel mensen elk jaar opnieuw naar uitkijken. We denken dat het komt omdat de sfeer zo open is op ons festival. In Antwerpen is het altijd ofwel te gay of te commerciëel of te hardcore seksueel. Bij ons is het gender free, iedereen kan zichzelf zijn, ook straight of trans, iedereen welkom. Het gaat om gezelligheid en respect, dat is ook in de LGBTQ community niet altijd evident."

"Om een idee te geven van het concrete programma kunnen we een opsomming geven van artiesten die de voorbije jaren aan het festival hebben bijgedragen. Er was muziek van onder meer Capsule, Tip Toe Topic, Jochem Baelus, Rudy Trouvé, Alek et Les Japonaises, Orphan Fairytale, Mittland Och Leo en Miaux; beeldend werk van Brecht Vandenbroucke en Ruud Van Moorleghem, films als Fuck for Forest, Paris is Burning, Bruce La Bruce, Hedwig and the Angry Inch, My own Privat Idaho, Kenneth Anger; performances van Bert Lezy, Chantal Yzermans, Daniel Linehan en literatuur door Saskia De Coster en Annelies Verbeke."

"We zijn blij dat we hier in Het Bos zitten. Dat klinkt niet alleen goed, maar is ook comfortabel en technisch goed in orde. We merken dat het klikt qua mentaliteit en voelen dat ons festival past in wat er verder in Het Bos gebeurt. Hier hoeven we niemand te overtuigen van de zin van ons festival."

Strangelove Festival maakte u in 2017 mee op 1, 2 en 3 juni!

Strangelove Festival werd in 2018 voor de achtste keer georganiseerd, en elk jaar stijgt de populariteit bij het publiek. De organisatoren ontvingen (in 2018) 800 inzendingen als reactie op de open call die te vinden was op de website van het festival.

“Dat zijn er ongeveer dubbel zoveel als vorig jaar”, weet Mercè Agulleiro Prats, één van de organisatoren van Strangelove Festival.

Die grote respons is er niet altijd geweest, “Het festival is begonnen als een groep van vijf vrienden die vonden dat het queer aanbod in Antwerpen te beperkt was.” Waar het aanbod ontbrak, hebben zij er zelf één gecreëerd. Uit de open call worden de hoogvliegers geplukt, rekening houdend met budget en conceptinhoud, die tijdens het festival zullen worden getoond. “Er is plaats voor poëzie, performance, fotografie, film en beeldende kunst.” Dat niet alle kunstenaars onder het label queer vallen, verklaart Mercè als volgt: “Het festival wordt op een heel organische manier georganiseerd. We hebben geen lijst op voorhand klaarliggen met dingen die we naar buiten willen brengen. Ieder kan zijn eigen accenten leggen, en door een wisselende groep van organisatoren blijft de insteek fris.”

Maar die insteek ook gerealiseerd krijgen, is niet altijd even eenvoudig: “We moeten werken met een heel klein budget, en dat vinden we erg jammer omdat we het belangrijk vinden dat kunstenaars ook correct betaald worden voor hun werk.

Kunstenaars betalen gebeurt gebruikelijk aan de hand van subsidies, waar er volgens de organisatie te weinig van zijn. Nochtans heeft het festival een belangrijke maatschappelijke taak: “In de media wordt er te weinig aandacht besteed aan genderdiversiteit, en daarom is het belangrijk dat een festival als Strangelove dit onder de aandacht brengt.

Wees gerust, een kenner hoeft u niet te zijn om een bezoekje te wagen aan het festival.
We hebben geen exclusieve doelgroep voor ogen, het is de bedoeling dat iedereen zich welkom voelt op ons festival,” verzekert Mercè.

Strangelove Festival maakte u in 2018 mee op 8 en 9 juni.