Kim Wey

resident Bosacademie

Kim Wey woont en werkt in Antwerpen. Dat werk spitst zich tegenwoordig vooral toe op haar zoektocht naar een eigen identiteit die wel in eens in conflict durft liggen met het ideaalbeeld van de entertainment- en elitaire kunstwereld waaraan ze ook wil voldoen. Als kind van het internet tijdens the Kardashian Decade wordt ze fel geïnspireerd door de westerse popcultuur. Haar installaties en performances zijn dan ook een spel tussen de klassieke canon en de hedendaagse scene van de zelfidentificatie rond de sfeer en stijl van de social media cultuur.

Kim Wey toont werk tijdens de expo Vruchtbare Grond, van 29 april t/m 2 mei 2021 in Het Bos.