Monica Fierlafijn Annys en Lola Docx

residenten Bosacademie

Monica & Lola werken voor UTSOPI en kwamen samen in residentie. Ze maakten een manifest dat ze omzetten in tattoos tijdens Vruchtbare Grond!

We stelden hen enkele vragen:

Wat zijn je carrièredoelen?

Stap één is vervuld: sekswerk werd vorig jaar gedecriminaliseerd in België. Nu is de volgende etappe aangevat: het uitzwaaien van stigma en discriminatie, de strijd voor onafhankelijkheid, het opbouwen van sociale rechten, een sterke community, preventie van (seksueel) geweld, sensibilisering van gezondheidsdiensten en boekhouders, het recht om zelf voorwaarden te stellen aan de seksualiteit, een actief archief, een stem, een tijdelijke tattoo studio.

Hoe becommentarieert je werk actuele sociale of politieke kwesties?

Het archiveren en naar buiten brengen van ervaringen en stemmen van sekswerkers is inherent politiek-activistisch. Er wordt te vaak uitsluitend door buitenstaanders over sekswerk gesproken en geschreven. Tijdens de workshops in het bos zullen sekswerkers zelf de pen ter hand nemen. Door ruimte te maken voor ontmoeting en verschillende ritmes, kan ieder op hun eigen voorwaarden bijdragen aan een collectief manifest.

Wat zijn je grootste invloeden?

De LGBTQI+ beweging heeft altijd voorop gelopen in de strijd voor seksuele rechten en gendergelijkheid, het uitdagen van moralistische oordelen en het opkomen voor de waardigheid van mensen die betrokken zijn bij seksuele activiteiten, waaronder sekswerk.

Wat betreft manifesto’s en zich politiek positioneren, worden we beïnvloed door Jenny Holzer met Truisms, punk- en erotica geïnspireerde magazines zoals LESTE (MTL) en Rotten Magazine (UK) en performers zoals Cicciolina, Nour Beech & Nicky Lapierre.