Pitch Uw Project !

Bosacademie / Open Call

Bezorg ons jouw idee, plan of project voor 31 december 2021 en misschien kan jij ook groeien en bloeien in de vruchtbare grond van Het Bos. Geen voorstel is te gek!

Indienen doe je door een mail naar programma@hetbos.be te sturen met als onderwerp: “Bos Academie 2022”.

Concreet aanbod:

· Op maat gemaakte ondersteuning

· Werktijd en Plek

· Netwerk en Expertise

Criteria:

· Je leeftijd is tussen 18 en 28 jaar

· Je project heeft ruimte voor een publiek moment: als slotstuk of als toonmoment van het work in progress

· Je project is in overeenstemming met onze missie

· Je projectvoorstel bevat een korte biografie, beelden van bestaand werk en uiteraard: een beschrijving van je project (op maximum twee A4 pagina's)


Projectvoorstellen worden geselecteerd op basis van o.a uitvoerbaarheid, scherpte en relevantie.

ENG

Send us your idea, plan or project before 31 December 2021 and maybe you too can grow and flourish in the fertile soil of Het Bos (The Forest). No proposal is too crazy!

Submit by sending an email to programma@hetbos.be with the subject: “Bos Academie 2022”.

Specific Offer:

· Tailor-made Support

· Workplace and Time

· Network and Expertise

Criteria:

· Age between 18 and 28

· Your project has room for a public moment: as the final piece or the showpiece of the work in progress

· Your project is in line with our mission

· Your project proposal should include a short biography, images of existing work and of course: a description of your project (on maximum two A4 pages)


Project proposals will be selected on the basis of, inter alia, feasibility, focus and relevance.