Pitch Your Proposal 2023

Open Call / Bosacademie 2023

Bezorg ons jouw idee, plan of project vóór 15 januari 2023 en misschien kan jij ook groeien en bloeien in de vruchtbare grond van Het Bos. Geen voorstel is te gek!

Indienen doe je door een mail naar programma@hetbos.be te sturen met als onderwerp: “Bosacademie 2023”.

Concreet aanbod:

 • Op maat gemaakte ondersteuning
 • Werktijd en Plek
 • Netwerk en Expertise

Criteria:

 • Je leeftijd is tussen 18 en 28 jaar
 • Je project heeft ruimte voor een publiek moment: als slotstuk of als toonmoment van het work in progress
 • Je project is in overeenstemming met onze missie
 • Je projectvoorstel bevat een korte biografie, beelden van bestaand werk en uiteraard: een beschrijving van je project (op maximum twee A4 pagina's)
 • Heb je vragen? Er is een online infomoment op woensdag 28 december om 14u. De link naar de online afspraak: https://us06web.zoom.us/j/81268160902, maar je kan ook inschrijven via programma@hetbos.be.

Projectvoorstellen worden geselecteerd op basis van o.a uitvoerbaarheid, scherpte en relevantie.


Send us your idea, plan or project before 15 January 2023 and maybe you too can grow and flourish in the fertile soil of Het Bos. No proposal is too crazy!

Submit by sending an email to programma@hetbos.be with the subject: “Bosacademie 2023”.

Specific Offer:

 • Tailor-made Support
 • Workplace and Time
 • Network and Expertise

Criteria:

 • Age between 18 and 28
 • Your project has room for a public moment: as the final piece or the showpiece of the work in progress
 • Your project is in line with our mission
 • Your project proposal should include a short biography, images of existing work and of course: a description of your project (on maximum two A4 pages)
 • Do you have question? We are planning an online info moment on december 28th at 2pm. Here is the link: https://us06web.zoom.us/j/81268160902 You can already subscribe through programma@hetbos.be.

Project proposals will be selected on the basis of, inter alia, feasibility, focus and relevance.