Raaf Lopes Cardozo

resident Bosacademie

Raaf maakte nieuwe muziek in de concertzaal in juli. Hij nodigt jullie uit in de concertzaal op vrijdag 13 oktober tijdens Vruchtbare Grond.

We stelden Raaf enkele vragen:

Beschrijf hoe kunst belangrijk is voor de samenleving.

Ik denk dat als er meer kunst wordt gemaakt, er meer mooie dingen in de wereld zijn. En dat mensen die meer mooie dingen zien (of horen, of ruiken of voelen) een beetje zachter worden. En dat mensen, als ze wat zachter zijn, vriendelijker voor elkaar zijn. Dat hoop ik althans.

Beschrijf je ideale werkomgeving.

Een plek waar niemand mij kan horen en ik zo luid kan zijn als ik maar wil voor zo lang als ik maar wil. Idealiter met een tuintje, maar dat is geen noodzaak.

Beschrijf het beste kunstwerk dat je hebt gemaakt.

Ik heb een keer een gedichtje geschreven over iemand die twee neukende mensen bekijkt en mijmert over eenzaamheid. Het is mijn enige Nederlandstalige gedichtje, en mensen zijn eigenlijk altijd positief als ik het voordraag. Dus ja, misschien die dan. Wie zijn je grootste invloeden?

Radiohead. Dat sowieso. Dat vind ik de beste muziek ooit. Ik vind eigenlijk alles wat die mannen doen briljant. Ze zijn bijna radicaal experimenteel, vinden zichzelf op elk album opnieuw uit, maar dit gaat nooit ten koste van de schoonheid van hun muziek. In bijna al hun liedjes zit een onwaarschijnlijk mooie emotionaliteit. Momenteel ben ik ook erg enthousiast over Fontaines DC. Daar zit een lekkere urgentie in. En Villagers heeft ook hele mooie, spannende platen gemaakt.