Donna Verheijden - 'Kiss the sky - Eye trick the I'

DONNA VERHEIJDEN - ‘Kiss the sky - Eye trick the I’ (2019, 18’) + Collage of fragments

Info

NL / Een oogstrelend essay over trompe-l’oeil, bedrog, privileges, verleidingen en ogenschijnlijke vrijheden. Achter de façade van het publieke leven schuilen het privéleven van het individu en de verborgen agenda’s. We ontwikkelen nieuwe vaardigheden om ons geluk te beproeven in de non-stop beeld- en informatiestroom. Hoe te leven in een post-privacy tijdperk?

Na de vertoning van ‘Kiss the Sky - Eye Trick the I’ toont Donna Verheijden een selectie van fragmenten uit haar archief. Via een neon wereld worden we verleid anders te kijken, we gaan op een filosofische reis door een speculatief inferno, waarna we getrakteerd worden op een lyrische ode aan de nitraat film.

EN / An eye-catching essay on trompe-l’oeil, deception, privileges, temptations and apparent liberties. Behind the façade of public life we find the private life of the individual and its hidden agendas. We develop new skills to try our luck in the non-stop image and information flow. How to live in a post-privacy era?

After the screening of ‘Kiss the Sky - Eye Trick the I’, Donna Verheijden will show a selection of fragments from her archive. By the way of a neon world we get seduced to look differently, we go on a filosofical trip through a speculative inferno, after which we are treated on a lyrical ode to nitrate film.

www.donnaverheijden.nl