Extra Academy: Chris Evans

Do 28 november 2019
19:00

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek.

Extra Academy is een platform dat voortdurend ‘in opbouw’ is en nieuw of onderbelicht materiaal, en denkpistes wil aanbieden als supplement —of verstoring— van de gegeven academische modellen.
Het platform dat ze bieden is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

Het werk van Chris Evans ontwikkelt zich vaak door gesprekken met mensen uit verschillende lagen van de bevolking, geselecteerd op basis van hun openbare leven of symbolische rol. Beelden, brieven, tekeningen, filmscripts en logge sociale situaties die hierdoor ontstaan, zijn indexen van een grotere structuur waardoor Evans opzettelijk de rol van kunstenaar en patroon, auteur en muze verwart. Chris Evans werkt vanuit Brussel en Londen en geeft les aan De Ateliers academie in Amsterdam.

De lezingen starten om 19u scherp en alsof dat nog niet volstaat kan u nà deze Extra Academy, samen met de gasten en de deelnemers, de benen onder de eettafel steken bij de Wereldkeuken van Opvangcentrum Linkeroever. Reserveren hiervoor is niet nodig.

Extra Academy is een alliantie tussen de Academie voor Schone kunsten, Sint Lucas School of Arts en Het Bos, gecureerd door kunstenaars Nico Dockx en Steve Van den Bosch.