Extra Academy: Shirin Sabahi

Do 19 december 2019
19:00

Extra Academy organiseert een open programma van lezingen, performances, workshops en screenings rond artistieke praktijk, reflectie en onderzoek.

Extra Academy is een platform dat voortdurend ‘in opbouw’ is en nieuw of onderbelicht materiaal, en denkpistes wil aanbieden als supplement —of verstoring— van de gegeven academische modellen. Het platform dat ze bieden is er een waarbij deelnemers kennismaken met praktijken en visies die niet of nauwelijks in de media of het kunstonderwijs aan bod komen. Zo ambiëren ze een veel ruimer beeld te scheppen van de gelaagdheid en rijke complexiteit van wat een hedendaagse artistieke praktijk kan betekenen in dialoog met o.a. kunsthistorische, socio-politieke, filosofische en economische implicaties.

Extra Academy is een alliantie tussen de Academie voor Schone kunsten, Sint Lucas School of Arts en Het Bos, gecureerd door kunstenaars Nico Dockx en Steve Van den Bosch.